YUNAN TANRıSı APOLLON

Yunan Tanrısı Apollon

Yunan Tanrısı Apollon

Blog ArticleApollon, Zeus ve Leto’nun ikiz çocuklarından biridir. İkiz kardeşi Artemis ile ok kullanmakta usta olan Apollon ne yazık ki aşk hayatında bu kadar başarılı olamamıştır. Etrafına ışık yayan, altın saçlı, müziğin ve kehanetin tanrısı Apollon, ideal güzelliğin temsiliyken sevdiği kadınlar tarafından karşılık bulamaması belki de güzelliğin aşkta önemli olmadığının güzel bir örneğidir. Resim sanatında Apollon'unDaphne ile olan hikayesi sık sık işlenmiştir.
Apollon, Teselya’nın nehir tanrısı Peneios’un kızı olan nymphaDaphne’yeaşık olur. Apollon’unaşık olmasında tabi ki Eros’un payı vardır. Ok talimi yaptığı sırada Eros ile dalga geçen Apollon’un cezası, Eros’un ona attığı aşk oku olmuştur. Daphne, erkeklerden uzak bir hayat yaşayan bir nymphadır. Apollon’un aşkına karşılık vermez ve dağa kaçar. Apollon, nymphanın peşine düşer.Apollon tarafından yakalanacağını anlayan Daphne, yakalanmak üzereyken nehir tanrısı olan babası Peneios’a onu başka bir şeye dönüştürmesini ister. Babası bu isteğini kabul eder ve Apollonnymphayı kollarının arasına almak üzereyken onu ağaca çevirir.
Bedrettin Cömert’in Mitoloji ve İkonografi adlı eserinde Daphne’nin kurtulmak için yardım dilediği kişi babası değil Toprak Ana yani Gaia’dır. Hikayelerde farklı şekilde anlatımlar olsa da Daphne, oracıkta açılan toprağa saplanır, ayakları kök, saçları filiz olur ve bir defne ağacına döner. Apollon, kızın soğuk ve kabuklu gövdesini kucakladığında hala çarpan kalbinin sesini duyar. Bu olayın ardından defne ağacı, Apollon’un kutsal ağacı olur. Hem çalgısını bu ağaçtan yapar hem de defne yaprakları ve dallarından yaptığı çelenkleri hep başında taşır.
Tiopolo’nun 18. yüzyıla ait bu eserinde Apollon, onu betimleyen atribüleri ile verilmiştir. Bu eserde, ApollonDaphne’ye ulaşmak üzereyken ona dokunduğu sırada, Daphne’nin ağaca dönüşümü resmedilmiştir. Tiopolo, yerde arkası dönük olarak Daphne’nin babası Peneios’u resmetmiştir. Bu hikayenin en önemli kahramanlarından biri olan Eros, resimde yer alan başka bir karakterdir.
Bernini’nin bu heykelinde dinamik bir görüntü hakimdir. anka kuşu efsanesi Apollon, Daphne’ye ulaşmak üzereyken Daphneağaça dönüşmeye başlamıştır. Daphne’nin gözlerindeki ifade ve ağzındaki ifade korkusunu izleyiciye yansıtmaktadır.

Report this page